Lời nguyện giáo dân
mừng thượng thọ 90 Mẹ

1. Cầu cho Giáo Hội (Nến Hồng Ân)
Dâng nến cháy lung linh ánh lửa
Ngày tái sinh: phép Rửa sạch hồn..
Xin cho Giáo hội mãi luôn
Trung kiên sứ mạng chứng nhân Nước Trời

2. Cảm tạ hồng ân sự sống (Nụ hoa tình yêu)
Hoa muôn sắc: hồng ân sự sống,
Đấng trên cao tạo dựng đời con
Công cha nghĩa mẹ vuông tròn
Sẻ chia sự sống suối nguồn yêu thương.

3. Dâng bà con láng giềng (Album)
Dâng lên những tấm hình ghi dấu
Tình xóm làng cùng bằng hữu thân thương.
Cúi xin Chúa đổ muôn ơn,
Láng giềng, bạn hữu muôn phần khang an.

4. Dâng con cái cháu chắt (Khăn quàng cổ)
Dâng lên Chúa đàn con, cháu chắt
Tụ về đây chất ngất hương yêu
Khấng ban phước lộc phong nhiêu
Yêu người, kính Chúa sáng chiều bình an.

5. Dâng giáo xứ thân yêu (Hình thánh Phêrô, thánh Gia thất)
Dâng lên Ngài giáo dân Vĩnh Phước
Đã cùng con trong suốt bao năm
Đồng hành, chia sẻ, viếng thăm
Đỡ nâng, bảo bọc, ủi an mọi bề.

6. Dâng lỗi lầm xúc phạm (những cục đá, hoa khô)
Chín mươi năm dương gian đầy bụi
Đã bao lần tội lỗi dại khờ
Cúi xin tình Chúa vô bờ
Ban cho tôi tớ được nhờ thứ tha.

7. Dâng lời cầu cho người đã khuất (bó nhang, lư hương)
Dâng lên Chúa những người đã khuất
Để lại sau chất ngất nhớ thương
Mong sao sớm hưởng thiên đường
Lời con bay tựa khói hương lên Ngài.

8. Dâng sức khỏe an lành (bao trà, trầu cau)
Cuộc đời nay đã chiều bóng xế
Thân xác nay cũng đã mỏi mòn
Cúi xin sức khỏe vuông tròn,
Đêm ngày thanh thản không còn lo chi.

9. Dâng bánh rượu
Cùng dâng tiến bánh thơm tinh trắng
Và rượu nho đượm thắm tình yêu.
Đổ tuôn ân thánh phong nhiêu
Trên đường lữ thứ, sáng chiều dưỡng nuôi.

(thứ Bảy ngày 2 tháng 8 năm 2014)