Lời Tận Hiến

Từ niên thiếu con đã từng nghe tiếng
Chúa mời con cất bước tiến theo Ngài,
Làm nhân chứng trong cuộc đời tận hiến
Gieo Tin Mừng cho nhân thế trần ai.

Ngày tháng qua con tưởng chừng đã mất
Chí hăng say cho lý tưởng cao vời.
Sóng trần gian làm hồn con chất ngất.
Đi giữa đời như giữa biển chơi vơi.

Bao đêm trường trong ánh đèn hiu hắt,
Lặng ngắm mình trên bức vách thô sơ,
Con thấy con không bằng một hạt cát,
Và thấy mình quá bé mọn ngu ngơ.

Con không dám, Chúa ơi, đi trọn bước,
Dù tháng năm Chúa vẫn đợi, vẫn chờ,
Dù bên tai văng vẳng lời nguyện ước,
Dù nhân gian đang lạc nẻo bơ vơ.

...........

Giòng đời cứ thế trôi qua.
Tình Ngài vẫn mãi bao la thuở nào.
Lòng con cảm thấy nao nao
Dập dồn tiếng Chúa trên cao kêu mời.
Này đây con đến, Chúa ơi,
“Xin vâng: một tiếng, đời đời ghi ơn:
Ghi ơn Chúa đã thương con,
Trao cho ấn dấu, chia phần vinh quang.
Nguyện xin ban xuống tràn lan
Trên tôi tớ Chúa hồng ân dư đầy.
Để con luôn sống từng ngày
Lời xưa đã nguyện theo Ngài không nao.

6/10/1994

~~~~~~