Khóc thương bạn Thành

(qua đời 1:30 sáng thứ Tư, 28/3/2007 giờ VN tại trụ sở XB, SG)

Nén hương khấn nguyện bạn thân yêu,
Sớm bỏ trần gian một buổi chiều:
Chúa dủ lòng thương người tôi tớ,
Đưa vào vĩnh phúc cõi tiêu diêu.

Nhớ mãi ngày xưa người nhỏ nhắn,
Nụ cười luôn rạng rỡ trên môi,
Hiền lành, vui vẻ, "ông Thành thánh",
Bác ái mau tay giúp mọi người.

Thanh Bình nơi đó cõi mù sương,
Không ngại gian lao trải dặm trường,
Làng xóm, mẹ cha đà bỏ lại,
Làm con Sao Biển xứ thùy dương.

Sống đời tu luyện bao năm tháng,
Nghiêm minh kỷ luật dạ trung trinh:
Đạo đức chuyên cần, lòng trong sáng;
Trên dưới người yêu kẻ chí tình.

Đà Lạt, Pháp quốc rồi Bảo Lộc,
Phục vụ tha nhân quyết chẳng sờn,
30 năm lẻ đời linh mục,
Xuân Bích cố đô chặng cuối đường.

Giờ đây bạn đã ra đi mãi
Về chốn cao kia, hết khổ đau,
Phù hộ anh em còn ở lại,
Trọn tình Sao Biển mến thương nhau.

Vài hàng khóc bạn, xin vĩnh biệt, ….

(Sáng thứ Tư, 28/3/2007)