Hôn Phối Sam-Thu 2020

Hãy trân quý hôn nhân Ngài định liệu,
Chúc cho Sam và Thu mãi tín trung
Trước bàn thờ trao nhau lời tuyệt diệu,
Để mai này quyết một dạ thủy chung.
(7/11/2020 - đám cưới con trai của Thắng và Tuyết) ~~~~~~~~~~~