Ngẫu hứng sau Thánh Ca 2017

Hát hay ăn cũng rất ngon,
Ước gì mọi sự vuông tròn: thật vui.
Chúc cho anh cũng như tui,
Lại thêm chị nữa: ngọt bùi sẻ chia!

(Ăn phở với ca đoàn VP 17.12.2017 tại Tháp Bà)