Gởi Chàng Bên Kia Bờ Đại Dương

(Viết thay cho những người vợ còn ở lại)

Lại một năm không có chàng ở cạnh
Thiếp một mình tủi phận đón Xuân sang
Nhấp bên môi chén rượu sầu cô quạnh,
Mặc ai vui trong pháo Tết, rượu nồng.
Này chàng ơi, nụ cười nay héo hắt
Vui với ai khi xa cách dặm trường
Người tôi yêu bên bờ xa hun hút
Uống hằng đêm từng giọt nhớ, giọt thương?
Cánh mai kia chắc như là héo hắt?
Lời chúc Xuân chẳng mang chút đượm nồng.
Còn rượu kia, hẳn không thấy mùi hương,
Tìm đâu ra được mùa Xuân thơm ngát?
Tết năm nay, thiếp cùng đàn con dại
Chúc cho chàng tạm quên kiếp tha hương,
Dù bên kia có một chút mù sương,
Vui với bạn chén trà mừng năm mới.
Thư tuy ngắn nhưng tình cao chất ngất.
Thiếp ngồi đây mà hồn dạt nơi nao.
Ước mong sao người bên kia luôn biết:
Tình yêu này vĩnh viễn trọn cho nhau.
Chàng bảo trọng, thiếp nay xin ngừng bút,
Giọt lệ thương nhòa với nét mực xanh.
Nguyện năm tới mùi hương thơm như mật:
Thiếp bên chàng rộn rã đón mừng Xuân.

Thân tặng các bạn đang sầu cảnh phân ly.
Đặc San Xuân Ất Hợi Metuchen 1995

~~~