Thơ Ngạo Đời

(thể thơ Yết hậu)
Quỳnh Vang - 12/23/1995

Ghiền Football

Football lúc sống một cây ghi.
Khi chết mắt còn hé tí ti.
Diêm vương quát hỏi: xem gì thế?
Ti Vi!

Mê Football Football

Chúa Nhật đánh ào ào
Về sáng nằm mơ lộn xuống ao.
Vợ quay sang hỏi: làm chi thế?
Thớt-đao! (Touch down)

Đánh Football

Sống giữa dương gian đánh football.
Thác về âm phủ ngẩn ngơ hồn.
Diêm vương phán hỏi: quên gì thế?
Phôn!

Nhớ Football

Về đến Việt Nam được mấy hôm,
Chạy lên bưu điện mướn cái phôn.
Vợ bên này hỏi: kêu chi vậy?
Football!

Ghiền bia

Sống thì chân nọ đá chân kia.
Chết đến hai tay lạy tía lia.
Diêm vương quát hỏi: xin gì thế?
Bia!

Nợ con bài

Sống thì chuyên lái xuống AC (Atlantic City)
Khi chết thì không chịu bước đi.
Diêm vương phán hỏi: chờ ai thế?
Xì!

Bị chú: Yết hậu là thể thơ 4 câu, mỗi câu 5 chữ (ngũ ngôn) hoặc 7 chữ ( thất ngôn). Riêng câu thứ 4 lại chỉ rút gọn một hoặc hai chữ nhưng cực kỳ hàm súc. Thông thường, thơ Yết hậu thiên về vui nhộn, đùa tếu, trào phúng một cách thông minh, tài hoa.

"Sống ở dương gian đánh chén nhè
Chết về âm phủ cắp kè kè
Diêm vương phán hỏi rằng chi đó?
– Be !

(Phạm Thái 1777-1813)