Hội Ngộ Emmaus

Huynh đệ Emmaus ta đến đây,
Cùng nhau chia xẻ cuộc xum vầy.
Quanh bàn tiệc thánh: chia nhau Bánh;
Dưới bóng cây xanh: học hỏi Thầy.
Mục vụ ưu tư: lòng trải rộng;
Tương lai hy vọng: chí đắp xây.
Ngày mai xuống núi lòng quyến luyến:
Tái ngộ mai sau hẹn một ngày.

Ghi lại tâm tình tuần Họp Mặt Huynh Đệ Linh Mục tại Marywwod Center, GP Orange, CA - (4 – 7/10/2004)
Lm. Nguyễn Quang Vinh - Victoria, Texas

~~~~~~~