Chút Lời Mơ Ước

Nến trắng, hương tình toả ngất ngây,
Nay con trao Chúa trọn tháng ngày
Tôi tớ đơn hèn: xin khấng nhận
Tấm lòng trinh vẹn hiến dâng Người.

Giã biệt mẹ cha, giã biệt đời,
Con đi, đáp lại tiếng kêu mời
Của Người Yêu đó ngàn đời vẫn
Ấp ủ hồn con mộng trùng khơi.

Chúc ai đi mãi trong màu trắng:
Màu trắng trinh nguyên dệt chút hồng,
Chút hồng ân ái trong cơn nắng,
Cơn nắng Tình Yêu: ngập cõi lòng.

Tặng cô bé Cù Lao “sắc” Hồ Thanh Tịnh, OP, nhân ngày Tận Hiến (Aug 3, 1996)