CHÚC XUÂN MẬU THÌN

(1988 - Metuchen)

Chúc cho vạn sự bình yên.
Mừng cho ước vọng đã nên thật rồi.
Xuân về tiếng hát tiếng cười,
Bình minh ân sủng sáng ngời nơi đây.
An cư, lạc nghiệp vui vầy.
Cộng đồng phát triển một ngày một lên.
Cùng nhau ta quyết thề nguyền:
Metuchen đó là duyên của Trời!