Cảm tạ hai người con làm Linh Mục

Cúi đầu cảm tạ Chúa thiên:
Đã thương ban xuống gia đình chúng con
Một ngày hai chữ “vuông tròn”:
Mạnh Tùng, Đức Phú sắt son thề nguyền,
Quyết tâm trọn vẹn ơn thiêng,
Đời đời linh mục: một niềm thuỷ chung.
Khấn xin Mẹ chốn cửu trùng,
Thương hai huynh đệ, cùng chung một đường
Ra đi không chút vấn vương
Bụi trần giũ sạch, Mẹ thương giữ gìn,
Một đời gắn bó trung trinh,
Yêu người, mến Chúa: đinh ninh một lời.
Thành tâm cảm tạ Chúa Trời
Gia đình khấn nguyện dâng lời tri ân.

Lm. Nguyễn Quang Vinh
Thân tặng gia đình của 2 tân linh mục: Mạnh Tùng và Đức Phú, Washington, DC
(26/5/2007)