Thơ Bút Tre 2001

Hôm nay ngày họp các cụ
Trời đông lạnh lẽo đội mũ trên đầu
Họp toàn chỉ nói chuyện tào
Lao thiên địa lại báo cáo lung tung

(Họp các Linh Mục miền Đông Bắc HK – 2001)

Thơ Bút Tre 2012

Năm nay đích thị năm mới:
Con rồng dài cổ đang đợi ngày nào
Trời thương cho thoát khỏi ao
Tù hôi hám đặc mùi máu tanh rình.
Để mà vươn đến thanh bình,
Dân đà làm chủ, không nịnh hót người!
Xuân về mọi sự đều mới,
Mới hồn, mới nước: xin mời nâng ly!

21.1.2012 (29 (Tết Nhâm Thìn)