Allergy!

Allergy, ơi allergy!
Không ai biết rõ người là gì!
Hoa xuân nở rộ, trời tươi thắm:
Tội nghiệp thân ta: bị hắc xì!
~~~~~~~