Hội Ngộ Emmaus

Huynh đệ Emmaus ta đến đây,
Cùng nhau chia xẻ cuộc xum vầy.

Quanh bàn tiệc thánh: chia nhau Bánh;
Dưới bóng cây xanh: học hỏi Thầy.

Mục vụ ưu tư: lòng trải rộng;
Tương lai hy vọng: chí đắp xây.

Ngày mai xuống núi lòng quyến luyến:
Tái ngộ mai sau hẹn một ngày.


Ghi lại tâm tình
tuần Họp Mặt Huynh Đệ Linh Mục
tại Marywwod Center, GP Orange, California
(4 – 7/10/2004)
Lm. Nguyễn Quang Vinh,  Victoria, Texas)