Đoản Khúc Tự Vịnh 55 Tuổi

55: mỏi gối, đau lưng,
Mong sao vẫn khỏe (như) chưa từng 55!

(20/9/2004)