Đoản Khúc 50 HP thầy cô Sơn - Thường

(ngày 12/7/2020)

Tình anh cao ngất tựa Trường Sơn
Thổn thức tim em giấc Mộng Thường
Hồng ân Thiên Chúa trào tuôn mãi
50 năm chẵn trọn tình thương.

******

Năm mươi năm chẵn tình anh vẫn
Mặn nồng như thể mới hôm qua.

Năm mươi năm chẵn lòng em mãi
Rạng rỡ tình yêu tựa ngân hà,

Cinquante ans après, mon amour
Reste ardent comme si c'était hier.

Cinquante ans après, mon coeur
Demeure rayonnant comme la voie lactée. 

~~~