Tạ Ơn Trời ... Tạ Ơn Người

(35 năm linh mục hai Cha: Giuse Phạm Đức Trịnh, 30/4/1970 - Giuse Mai Xuân Khoa, 5/5/1970)

Ba lăm năm lẻ trôi mau
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu đỡ nâng.

Lấy gì đáp lại cho cân?
Phận hèn tôi tớ cùng dâng lên Ngài:

Tạ ơn Thiên Ý an bài
Trao ban thánh chức lưới chài muôn dân.

Tạ ơn Mẹ Thánh ân cần,
Tháng năm dẫn bước, trọn phần yêu thương

Tạ ơn phụ mẫu song đường,
Dưỡng nuôi, bảo bọc, gió sương mặc lòng.

Tạ ơn bạn hữu đồng song,
Ngọt bùi chia xẻ, một lòng thuỷ chung.

Tạ ơn Dân Chúa đã cùng
Đồng hành qua mọi chập chùng sóng khơi.

Tạ ơn đời, tạ ơn người!
Tạ ơn tất cả: đất trời chứng cho!

(Ngày 28/4/2005) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cha Giuse Trịnh mất ngày 16/10/2007 tại Houston, TX - xem bài thơ Khóc Cha -