30 Năm HP Huy Phượng

(21/9/1982)

Ba mươi năm chẵn tình anh vẫn
Mặn nồng như thể mới hôm qua.

Ba mươi năm chẵn lòng em mãi
Rạng rỡ tình yêu tựa ngân hà,

Huy: Trente ans après, mon amour
Reste ardent comme si c'était hier.

Phượng: Trente ans après, mon coeur
Demeure rayonnant comme la voie lactée.

(6 giờ 20 sáng ngày thứ Năm, 20/9/2012)