30 Năm Linh Mục ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh

(30/12/2022)

Bựa ni mầng lệ Đức Cha
30 năm chặn trước tòa xin vưng,
Vưng lời Chúa gọi khung ngừng
Muôn đời thầy cả: tưng bừng khắp nơi!

Chúng con dưng kính đôi lời
Chúc cho mạnh bạo vui tươi xác hồn
Chúc cho giáo hựu mại luôn
Hiệp hành hai trự bảo tồn đức tin

Răng cho trên dới đinh ninh
Một lòng một dạ, trung trinh mọi đàng
Mại thêm năm tháng Chúa ban
Cha con cảm tạ hồng ân muôn đời.
Amen.
~~~~~~