27 Năm ...

Vingt-sept ans après
L'amour reste si frais.


Quá phần tư thế kỷ
Ta thấy vẫn qua mau.
Dù thế sự thay màu
Tình yêu ta bền bỉ
Như biển xanh vẫn xanh
Như nước kia vẫn mặn
Mặn nồng tình phu thê,
Xanh thắm đời Khang Tuyến.
Amen!

Mừng Kỷ Niệm 27 năm HP Khang Tuyến - 9/6/1994

~~~