25 Năm Linh Mục
- Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
- Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, ofm

 

Khấn hứa bao năm đời hèn mọn,
Dâng lên Chúa cả tấm lòng son.
Mảnh áo nâu sồng nay đã chọn:
Chỉ mong nguyện ước mãi vuông tròn.

Chén thánh trao tay, Người thương đoái:
Phủ phục xin vâng tiếng gọi mời.
Tri ân ghi tạc lòng tôi tớ;
Một dạ trung trinh đến trọn đời.

(Vĩnh Phước, Nha Trang - 19/12/2017)

và cha Giuse Trần Đình Thuân (29/6/2020 - 13 năm LM)