Mừng Ngân Khánh Hôn Phối

Tình yêu tựa ánh nắng HỒNG;
Bao la trải rộng đại DƯƠNG Thái Bình;
Thơm như vạn cánh hoa QUỲNH;
Nhiệm mầu ánh nến lung LINH dạt dào.
Sơn LÂM sâu, Hải VÂN cao,
HIỂN vinh vời vợi sánh sao cho vừa.
Ơn thiêng đổ xuống như mưa.
Gia đình đầm ấm, bốn mùa yêu thương.

Thân tặng anh chị Hiển - Hồng (Rockaway, NJ) và các cháu
New Jersey ngày 26 tháng 7 năm 1997