25 Năm Lm. Anphong Trần Khánh Thành

Phần tư thế kỷ tình Ngài vẫn
Mặn nồng như thể mới hôm qua.
Phần tư thế kỷ lòng con mãi
Khắc cốt ghi ơn lượng hải hà.

(Alph . Trần Khánh Thành 25 năm chịu chức linh mục (1976-2001)
qua đời 1:30 sáng thứ Tư, 28/3/2007 giờ VN tại trụ sở XB, SG. Xem bài thơ Khóc Bạn