Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Người

(Tâm tình 25 Năm Linh Mục - 22.11.1986)

Phần tư thế kỷ trôi mau:
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu đỡ nâng.
Lấy gì đáp lại cho cân?
Phận hèn tôi tớ xin dâng lên Ngài:
Tạ ơn Thiên Ý an bài,
Trao ban thánh chức lưới chài muôn dân.
Tạ ơn Mẹ Thánh ân cần,
Tháng năm dẫn bước, trọn phần yêu thương.
Tạ ơn phụ mẫu song đường,
Dưỡng nuôi, bảo bọc, gió sương sáng chiều.
Tạ ơn Sao Biển trường yêu,
Ân sư một dạ, đồng liêu một lòng.
Tạ ơn Dân Chúa đã cùng
Đồng hành qua mọi chập chùng sóng khơi.
Tạ ơn đời, tạ ơn người!
Tạ ơn tất cả: đất trời chứng cho!

Lm. Nguyễn Quang Vinh
26.1.2011