Tạ Ơn 20 Năm Hồng Ân

Cộng đoàn Đức Mẹ Lên Trời
Hân hoan mừng lễ hai mươi năm dài.
Trải bao sóng gió miệt mài,
Vui buồn sướng khổ không phai lời nguyền:
Nhất tâm giữ vững con thuyền,
Người người hiệp nhất, trung kiên sáng ngời.
Tạ ơn Thiên Chúa cao vời.
Tạ ơn Thánh Mẫu Chúa Trời La Vang.
Tạ ơn các thánh thiên đàng,
Thương ban phước lộc bình an nhiệm mầu.
Tạ ơn mục tử trước sau,
Hy sinh phục vụ trải bao tháng ngày.
Tạ ơn giáo phận hôm nay:
Khắc ghi tình nghĩa cao dày chứa chan.
Tạ ơn bao tấm lòng vàng
Đồng hành cùng với cộng đoàn bao năm.
Nguyện xin Chúa cả thương ban,
Bình an phúc lộc xuống tràn khắp nơi.
Chúc cho sức khỏe mọi người,
Chúc cho tất cả một lời: tiến lên!
Chúc cho vạn sự bình yên,
Metuchen đó là duyên của trời.

(Trích câu đầu và câu cuối bài thơ Chúc Xuân Mậu Thìn năm 1988 - đồng tác giả)
(7 giờ sáng Chúa Nhật 3 tháng 6 năm 2007)

~~~