CHÂN DUNG MỤC TỬ

(Lê Đăng Ngôn tặng)

Hai mươi năm hành trang mục tử
Những vui buồn Thánh giá theo Cha
Những lời kinh âm thầm níu gót
Để cùng Cha rong duổi bôn ba
Tình Thánh hiến trào dâng thương mến
Trọn cuộc đời tận hiến hy sinh
Trái tim Cha dòng đời soi bóng
Thân mọn hèn kiếp sống điêu linh
Gùi Thánh giá theo Thầy từng bước
Cả nỗi niềm thao thức trên vai
Cúi xuống cùng anh em gánh vác
Giọt ân tình Cha rót hăng say

Thơm chiếc áo từ nhân Mục tử
Đẹp cuộc đời yêu mến trào dâng
Dấu chân nào chiều in đậm vết
Một tình yêu thức mãi thời gian

Mừng Cha hai mươi năm hành trình Mục tử. Xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành bên Cha

Em. NGÔN


Hồ Đức An phong (2/11/2006)

Cha Vinh thân mến,

Mừng Cha đã là hiện thân của Chúa Cứu thế  đưọc 20 năm, và cũng tròn 45 năm theo buớc chân Chúa dù qua bao nhiêu thử thách khó khăn cũng không sờn lòng. Nhớ những ngày Cha bền tâm giúp chủng sinh Vĩnh Phước trong thời kỳ bị chính quyền cấm đoán.
Cám ơn Cha chia sẻ các bí tích và các lời hay ý đẹp cùng tấm lòng chân thành cho mọi dân mọi nước, gắng công dựng xây Nước Trời. Cám ơn Cha đã dùng tài năng hiếm có tìm tòi lục lọi kêu gọi anh em SB ngồi lại với nhau sưởi ấm tình xưa nghĩa cũ và cộng tác với nhau mưu ích lợi chung

Cùng tạ ơn Thiên Chúa toàn năng đã và đang làm nhiều việc kỳ diệu nơi Cha. Cầu xin cho danh Chúa Trời luôn được cả sáng. Xin Chúa chúc lành cho Cha và đại gia đình

Mừng lễ Tạ Ơn đến cha Vinh!

Bánh thánh rượu nho đánh chén ngà
Tình thương Thiên Chúa quá bao la
Thi ân giáng phúc người nghèo khó
Cứu vớt chăm nom kẻ thật thà
Quyết chí trung thành theo chân Chúa
Kiên tâm nhẫn nại gánh đường xa
Giờ đây chúc tụng tình muôn kiếp
Hồn đắm tình say: con với Cha

Xin nhớ cầu nguyện cho nhau,
Phong & Lan

PS Cùng nhớ đến Ba của Cha, Thanh và Trang đã ra đi trước nhưng luôn phù hộ cho những ngưòi đang lữ hành trên đường dương thế đặc biệt trong tháng nầy


~~~~~~~~~~~~~~~