16 năm Linh Mục

(June 8, 1991 - Gởi về LM. Andrew Phạm Quang Phong)

5 năm tình vời vợi,
Thời trăng mật ngọt ngào
Đôi cánh bay lên cao,
Đưa con vào huyền nhiệm.

5 năm sau cảm nghiệm
Thân yếu hèn ngất ngư
Đời chỉ không với hư
Hồn say nhiều hơn tỉnh

... Thế rồi

Một ngày thức dậy thấy mình
Còn đây: cảm tạ đinh ninh một lời,
Tháng năm hoang dại, Chúa ơi,
Ngài luôn ở cạnh bên người con hoang,

Ngày xưa nằm xuống: "Xin vâng",
Ngày nay phủ phục trọn dâng hồn này!

(2007)