10 Năm Linh Mục

(Lm Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc - Hát theo điệu nhạc phẩm "Mười Năm Tình Cũ" của nhạc sĩ Trần Quảng Nam 1985

Mười năm Linh mục tình Ngài dẫn lối,
Bao nhiêu chông gai tưởng chừng ngã thôi.
Tim con chơi vơi, lòng con ghi khắc:
Chúa đã yêu thương tớ hèn của Người.
Mười năm phục vụ: tình này luôn mãi
Trung kiên, hy sinh, lòng không núng nao.
Trong con tim ta tràn tuôn lửa mến:
Vẫn còn trong ta cả một trời vui!
***
MƯỜI NĂM LINH MỤC: MƯỜI NĂM TÍN TRUNG!
NGÀN NĂM LINH MỤC: NGÀN NĂM THỦY CHUNG!

(Nha Trang ngày Sinh Nhật Mẹ 8/9/2019)