10 Năm Cảm Tạ

(1986-1996)


Mười năm linh mục đến nơi rồi,
Biết nói gì đây cảm tạ Người?
Mấy bận đi hoang, tay dẫn dắt,
Bao phen bỏ cuộc, tiếng kêu mời.
Tháng năm kinh sử, luôn dìu bước,
Giây phút ân thiêng, khấng nhận lời.
Ước nguyện trung thành trong tiếng gọi.
Tình yêu đáp trả đến muôn đời. Amen.

(Oct 28, 1995)


~~~~~~~~~~~~~~