Thiên Chúa Đi Tìm Con Người

Hai người bạn đi tìm điều quí nhất trên đời. Mỗi người đi một ngả và hẹn gặp nhau khi đã tìm được.
Người thứ nhất đi tìm viên ngọc quí. Bất cứ nơi nào bán đá quý, ông cũng đến. Cuối cùng, mãn nguyện vì tìm được viên ngọc quí, ông trở lại quê hương chờ bạn.
Nhiều năm trôi qua, người bạn ông vẫn biệt tăm, vì điều anh ta tìm là chính Chúa. Anh đi khắp nơi thọ giáo các bậc thánh hiền, cặm cụi đọc sách, nghiền ngẫm, nhưng vẫn không tìm được Chúa.
Ngày nọ, đến ngồi bên giòng sông, nhìn dòng nước lững lờ, anh thấy một vịt mẹ và đàn con đang bơi lội. Đàn vịt con cứ muốn rời mẹ tìm ăn riêng, trong khi vịt mẹ bơi lội tìm con, nhưng không hề tỏ dấu giận dữ.
Thấy cảnh vịt mẹ mải đi tìm con như thế, anh mỉm cười đứng dậy trở về quê hương.