Thiên Chúa Chết Rồi

Một hôm thần dữ Satan triệu tập tất cả các tay sai của mình lại để lên trần gian với sứ mạng duy nhất là giải thích cho con người biết Thiên Chúa đã chết rồi.

Các thủ hạ ra đi. Nhưng không bao lâu sau đó, tất cả lục tục kéo về. Satan ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao các ngươi thực hiện công tác nhanh như thế? Hay là có chuyện gì trục trặc?

Các quỷ nhỏ đồng thanh đáp:

- Thưa ngài, chúng tôi không còn việc gì để làm nữa. Bởi vì tất cả những nơi chúng tôi đi qua trên trần gian, nơi nào con người cũng sống như thể Thiên Chúa đã chết thật rồi. Họ hận thù, chém giết nhau, gian tham, trộm cắp. Không có gì xấu mà con người không làm. Dù nhiều người vẫn còn xưng mình là kẻ tin Thiên Chúa, nhưng cách sống của họ không hề biểu lộ niềm tin này mà ngược lại như là loan báo Thiên Chúa đã chết rồi. Như vậy chúng ta đâu cần tốn công thuyết phục con người nữa.

*

*            *

Con người sống như Thiên Chúa đã chết. Đó là một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng đáng cho chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, suy nghĩ để kiểm điểm lại đời sống mình.

Thiên Chúa mà chết đi khỏi tấm lòng con người, thì con người cũng bị huỷ diệt theo.

Xã hội chúng ta, đất nước, quê hương chúng ta đang cần những chứng nhân của Chúa.

Mỗi người chúng ta đều có sứ mệnh làm chứng cho Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta phải dùng chính cuộc sống tốt lành của mình để xác quyết Thiên Chúa đang sống và hành động trong trần gian nầy.

Tự hào là môn đệ Chúa Giêsu, làm sao chúng ta có thể quên được nhật lệnh của Thầy: "Chúng con hãy làm chứng."

Đó là ơn gọi, là sứ mệnh, là căn tính, là lý do hiện hữu của người Kitô hữu chúng ta.