What are some mind-blowing facts about food?

Potatoes can absorb and reflect Wi-fi signals.
Khoai tây có thể hút và phản ánh tín hiệu Wi-fi
Apples have small traces of cyanide in their seeds!!!
Táo (bom) có li ti độc tố si-a-nuya trong hạt
Crackers will give you cavities faster than candy.
Bánh bít-quy nhai giòn gây lỗ trong răng hơn là kẹo
Scientists can turn peanut butter into diamonds.
Các nhà khoa học có thể biến bơ đậu phọng thành kim cương

When you eat figs, technically, you're also eating wasps.
Khi bạn ăn trái vả, thật sự bạn cũng ăn có ăn mấy con tò vò (ong bắp cày) nữa
Pringles once had a lawsuit trying to prove that they weren’t really potato chips.
Hãng Pringles đã có lần ra tòa để cố gắng chứng minh rằng sản phẩm của họ không phải là những lát khoai tây giòn
Brussels sprouts, broccoli, cabbage, cauliflower, and kohlrabi all come from the same plant!
Cải bruxen, bông cải xanh,cải bắp, sú lơ củ cải, và su hào tất cả đến từ một loại cây!
Potatoes are actually 80% water and 20% solid.
Thật sự khoai tây gồm 80% nước và 20% chất đặc
Eating lollipops is just swallowing flavored saliva.
Ăn kem cây chỉ là nuốt nước miếng có chất ngọt thôi
Altitude can change taste.
Độ cao có thể thay đổi vị giác (khi ăn, uống trên cao)
A typical ear of corn has an even number of rows.
Một trái bắp bình thường có số hàng hột chẵn
White chocolate isn't actually chocolate.
Sô-cô-la trắng không phải là sô-cô-la
Ripe cranberries will bounce like rubber balls.
Trái man việt quất chín nẩy lên như trái banh cao-su
Raw oysters are still alive when you eat them.
Hàu chưa luộc thì còn sống khi ta ăn
Grapes will explode if you put them in the microwave.
Trái nho sẽ nổ khi ta bỏ vào trong lò vi-ba

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~