Nghi thức Tẩm Liệm, Nhập Quan, Phát Tang


Hát: Từ Vực Sâu
Chủ Sự: Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen
Chủ Sự: Anh chị em thân mến,
Giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tẩm liệm. Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho T mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho T sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, được về quê vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời.
Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. T. đã được chịu phép Rửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho T, hy vọng T được hưởng vinh quang Phục Sinh với Đức Kitô.
LỜI NGUYỆN
Chủ Sự: Lạy Cha, xin thánh hóa người anh (chị) em chúng con đây, trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người anh (chị) em chúng con được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI CHÚA
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Roma. (Rm 6, 8-9)
Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, tử thần chẳng còn quyền chi đối với Người.
Đó là lời Chúa.
Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Chủ Sự: Anh chị em thân mến,
Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng.
1. Lạy Chúa, T là người thân thích đã lìa bỏ chúng con, xin cho linh hồn T được mau về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin cho những việc tốt mà T đã làm khi còn sống sẽ đem lại nhiều kết quả và còn được những người khác tiếp tục. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà T đã trót sai phạm vì yếu đuối. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của T luôn in sâu trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Anh chị em thân mến, trước cái chết của T đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu. Cùng với Người, chúng ta hãy thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời …
(Rảy Nước Thánh trên thi hài)
Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện,
Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh (chị) em tín hữu chúng con là T được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô, Đấng đánh bại thần chết, và xin cho T được tham dự vào đời sống phục sinh của Người đến muôn thưở muôn đời. Amen.
Hát: Sự Sống Này …

LÀM PHÉP QUAN TÀI
Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện,
Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra (2Cr. 5, 1).
Lạy Cha xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh (chị) em chúng con đây cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha.
Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh (chị) em chúng con là đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Rảy Nước Thánh trên quan tài.
Sau đó những người có nhiệm vụ tẩm liệm, đến quan tài làm nhiệm vụ.
NGHI THỨC LÀM PHÉP KHĂN TANG
Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, có ông, có bà, có cha, có mẹ, và có người thân trong gia đình, để con người được sinh ra, tăng trưởng và lớn lên trong tình thương ấm cúng của gia đình.
Vì thế, Chúa dậy chúng con phải thảo hiếu với cha mẹ và biết ơn các bậc tổ tiên khi các Ngài còn sinh tiền, cũng như khi các Ngài khuất núi. Chúa cũng dậy chúng con phải tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Giờ đây, chúng con xin Chúa đoái thương làm phép + và thánh hóa những chiếc khăn tang này, mà (con cháu) và gia đình của linh hồn T sẽ mang trên đầu, làm dấu hiệu cho đạo hiếu thảo và lòng thương nhớ đến linh hồn T
Xin cho (con cháu) và gia đình của linh hồn T khi mang khăn tang này, được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người quá cố và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chủ Sự: Lạy Cha, Cha đã gọi T ra khỏi thế gian này trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây – ngay từ giờ phút này – được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Rảy nước thánh - Hát một bài về cha mẹ và người lớn tuổi nhất sẽ trao khăn cho những người trong gia đình.
Chủ Sự: Đức Mẹ Maria cũng là người từng trải qua thử thách đau thương, nhất là khi Người đứng dưới chân Thánh giá Chúa. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ. Xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này.
Kính Mừng Maria …
---- Gia đình cảm tạ - thông báo đọc kinh
Lay Mẹ Xin Yên Ủi…
Phép Lành cho những người hiện diện
Chúng con trông cậy …

~~~~~