LÀM PHÉP NHÀ

X: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa.
Đ: Là Đấng tạo thành trời đất.

X: Chúa ở cùng anh chị em.
Đ: Và ở cùng Cha.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Chúng con tha thiết cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đoái thương làm phép + và thánh hóa + ngôi nhà này cùng ban đầy dư mọi ơn lành. Lạy Chúa, xin ban cho mọi người ở nhà này được chan hòa ơn trời và mầu mỡ dưới đất, và thương cho họ được mọi điều mong ước. Bởi vậy, ngay khi chúng con bước vào, xin Chúa thương làm phép + và thánh hóa + nhà này như đã thương chúc phúc cho nhà ông Abraham, Isaac và Giacóp xưa. Xin Chúa cho các Thiên Thần ở lại để gìn giữ căn nhà này và bảo vệ những người cư ngụ nơi đây. Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Đ: Amen.

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca (1:39-56)
Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét
Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em".
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

HD: Lạy Thiên Chúa là Cha từ nhân, hôm nay, gia đình chúng con tụ họp lại đây, trước hết để cầu xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà nầy, chúc phúc cho mọi người cư ngụ trong nhà nầy. Xin Chúa hiện diện và chúc lành cho chúng con và những ai có mặt..

Lời Nguyện Giáo Dân

LM: Đức Kitô đã đến trần gian, đã chết, đã sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha để cầu bầu cho nhân thế. Chúng ta hãy mạnh dạn và tin tưởng dâng lên Người những tâm tình và ao ước phát xuất tự con tim chân thành.


1. Chúng ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Bênêdictô, các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục cùng toàn thể mọi thành phần Dân Chúa để mỗi một chi thể của Giáo Hội tại thế là một mẫu gương sống động của niềm tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

2. Chúng ta hãy cầu xin cho Giáo Hội Việt Nam được sống mạnh để luôn can đảm tuyên xưng đức Tin mà các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo đã đổ máu đào để bảo vệ và tuyên xưng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cà những người cư ngụ cũng như thăm viếng nhà nầy được luôn sống thuận hoà với nhau để xứng đáng là con cháu của các bậc tổ tiên, nêu gương sáng cho mọi người chung quanh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em trong bậc sống gia đình được luôn sống hạnh phúc, công ăn việc làm trôi chảy và mọi người được sức khoẻ tràn đầy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

6. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cà con cháu trong lứa tuổi học sinh được sống ngoan ngoãn trong nhà cũng như nơi trường học, được mạnh khoẻ và học hành tấn tới. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

7. Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn những người thân của gia đình này đã qua đời. Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân dủ lòng thương tha thứ hết mọi tội lỗi và đưa các linh hồn ấy vào nơi hằng sống. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.

LM: Lạy Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, xin thương nhận lời chúng con dâng lên Chúa hôm nay trong tâm tình thảo hiếu của những người con tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Làm phép nước thánh

Làm phép nhà
(Trong khi làm phép nhà thì mọi người đọc Kinh Kính Mừng cho đến khi chủ sự trở lại.)

LÀM PHÉP TƯỢNG ẢNH

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Cha trên trời, chúng con ngợi khen Cha vì Cha đã sai Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn chúng con để dạy dỗ chúng con cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành + (những) ảnh tượng này, và giúp chúng con dùng (những) ảnh tượng này để cầu nguyện thành tâm sốt sắng hơn. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục tiến triển trong đời cầu nguyện và sống đẹp lòng Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CĐ: Amen.

Kinh Lạy Cha …

Ban phép lành cho những người hiện diện

Kinh Cám Ơn

Ba Câu Lạy

Dâng Mẹ: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh
~~~~~