NGHI THỨC HỎA TÁNG
Nhân Danh Cha …
Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta đến đây để cử hành nghi thức hoả táng thân xác N. Việc hỏa táng nhắc chúng ta nhớ đến thân phận mỏng dòn của con người. Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại cho con người trở về bụi tro, đợi mai sau thân xác sẽ được tái tạo trong trời mới, đất mới.
(Giữ thinh lặng trong giây phút)
Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con. Lửa đã sưởi ấm khi chúng con sinh ra, đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày, và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác này nên giống của lễ toàn thiêu xưa. Xin Cha chúc lành và thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng để hoả táng thân xác người thân của chúng con là N. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cộng Đoàn: Amen.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết và đầy tin tưởng:
Đại diện tang quyến:
1. Lạy Chúa, Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian, và Người không ao ước gì hơn là thấy lửa ấy bừng cháy lên. Xin cho ánh sáng Tin Mừng được thắp lên trong toàn Giáo Hội và trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu xin Chúa.
2. Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hài N., xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn nung nấu tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.
3. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho N. được làm người và được làm con cái Chúa. Bây giờ Chúa lại gọi N. về với Chúa. Xin Chúa thương đón linh hồn N. cùng với những việc lành cũng như mọi sự yếu đuối của N. trong cuộc sống làm người. Chúng con cầu xin Chúa.
4. Xin cho thân nhân của N. nhận được mọi ơn lành của Cha, và được mọi người quý mến thiết tha như ngọn lửa an ủi sưởi ấm tâm hồn họ. - Chúng con cầu xin Chúa.
Chủ sự: Và giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta.
(Tất cả đọc Kinh Lạy Cha, trong khi Chủ sự rẩy nước thánh và xông hương)

Lời Nguyện Kết Thúc
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn N. cho tình thương của Cha, và chúng con hỏa táng thân xác N. như của lễ toàn thiêu dâng lên Cha. Xin cho lễ hiến dâng này, cùng với tình yêu của gia đình và cộng đoàn chúng con, được kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá thành của lễ đẹp lòng Cha. Xin cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện được như hương trầm toả bay trước thánh nhan Cha, để cầu cho N. và mọi người đã chết trong ân tình Cha, được vào hưởng vinh quang Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Cộng Đoàn: Amen.
Gia đình cảm tạ.
Chúng con cậy vì … Lạy Mẹ xin yên ủi …

~~~~~