SƯU TẦM SÁNG CHẾ

Nhật sáng chế xe điện lâu rồi!
1949: Người Nhật đã sáng chế ra xe điện chạy được 200km sau mỗi lần nạp điện.

~~~~~~~~~~