Danh Sách Các Thánh và Ngày Lễ

Agatha, Đttđ 5/2
Albertô Cả 15/11
Ambrosiô, Gmtsht 7/12
Anathasiô, Gmtsht 2/5
Andrê Kim và P. Chong, và các Bạn TĐ 20/09
Andrê, Tông Đồ 30/11
Anê, Đttđ 21/01
Anh Hài (Các Thánh) 28/12
Anphongsô M. Liguori, Gmtsht 1/8
Anrê Kim Thông, tđ (BM HĐGX) 15/07
Antôn Pađua, Lmts 13/06
Antôn, Viện phụ 17/01
Augustinô, Tiến Sĩ 28/08
Barnabas, Tông Đồ 11/6/
Barthôlômêô, Tông Đồ 24/08
Bêđa Khả Kính 25/05
Bênađô, Gmtsht 20/08
Benedictô, Tu Viện Trưởng 11/7
Bonaventura, Gmtsht 15/07
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24/11
Các Đẳng Linh Hồn 2/11
Các Thánh Nam Nữ 1/11
Catêrina thành Siena, Đtts 29/04
Cêcilia, Đttđ 22/11
Charles Borrômêô, Tiến Sĩ 4/11
Charles Lwanga và các bạn TĐ 3/6
Clara, Đt 11/8
Cornelius, GHtđ và Cyprian, Gmtđ 16/09
Cung hiến đền thờ Gioan Latêranô 9/11
Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm 14/02
Cyrillô Giêrusalem 18/03
Đa Minh, Lm 8/8
Danh Thánh Chúa Giêsu 3/1
Danh Thánh Đức Maria 12/9
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1
Đức Maria Trinh Nữ Vương 22/08
Đức Mẹ Dâng Chúa vào đền thờ  2/2
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ 21/11
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/08
Đức Mẹ Lộ Đức 11/2
Đức Mẹ Mân Côi 7/10
Đức Mẹ Sầu Bi 15/09
Đức Mẹ (Sinh Nhật) 8/9
Đức Mẹ đi viếng bà Ysave 31/5
Đức Mẹ Truyền Tin  25/03
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh 6/6
Elizabeth Hungari, Tu Sĩ 17/11
Gioan XXIII, GH 11/10
Giacôbê, Tông Đồ 25/07
Giaxinta và Phanxicô (Chân phước) 20/2
Giêrônimô, Lmts 30/09
Gioakim và Anna, phụ mẫu Mẹ Maria 26/07
Gioan Thánh Giá, Lmts 14/12
Gioan Bosco, Lm 31/01
Gioan Kim Khẩu, Gmtsht 13/09
Gioan La San 7/4
Gioan Phaolô II GH 22/10
Gioan Tẩy Giả (Sinh Nhật) 24/06
Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết 29/08
Gioan Thiên Chúa 8/3
Gioan Vianney, Lm 4/8
Gioan, Tông Đồ Thánh Sử 27/12
Giuse Bạn Đức Mẹ Maria 19/03
Giuse Thợ 1/5
Grêgôriô Cả, Ghts 3/9
Grêgôriô VII, GH 25/05
Inhaxiô thành Antiôkia, Gmtđ 17/10
Irênê GMTĐ 28/06
Gioakim và Anna, phụ mẫu Mẹ Maria 26/07
Giosaphat, Gmtđ 12/11
Giustinô, Tđ 1/6
Laurensô, Tstđ 10/8
Lêo Cả, Ghts 10/11
Luy Gonzaga, Tu sĩ 21/06
Luca, Thánh Sử 18/10
Lucia, Đttđ 13/12
Maximilianô Kolbê 14/08
Máccô, Thánh Sử 25/04
Mađalêna Pazzi 25/05
Margarita Alacoque nt, Hedviges tn 16/10
Maria Mađalêna 22/07
Martinô Porres, tu sĩ 3/11
Martinô thành Tours, Tiến Sĩ 11/11
Matta, Maria và Lazarô 29/07
Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử 21/09
Matthia, Tông Đồ 14/05
Monica 27/08
Norbertô 6/6
Patriciô 17/03
Perpetua và Fêlicita 7/3
Phanxicô đệ Salê, Gmtsht 24/01
Phanxicô Assisi, Tu Sĩ 4/10
Phanxicô Xaviê, Lm 3/12
Phaolô Miki và các bạn tử đạo 6/2
Phaolô Trở Lại 25/01
Phêrô và Phaolô, Tông Đồ 29/06
Philipphê Nêri, Lm 26/05
Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ 3/5
Piô Pietrelcina Năm Dấu, lm 23/09
Polycarp, Gmtđ 23/02
Rita Cascia, nt 22/05
Scholastica, Đt 10/2
Simon và Giuđa, Tông Đồ 28/10
Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9
Suy Tôn  Thánh Giá 14/09
Têrêsa Calcutta, nt 5/9
Têrêxa Giêsu thành Avila, Đtts 15/10
Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts 1/10
Timôthêô và Titô, Gm 26/04
Thiên Thần Bản Mệnh 2/10
TLTT Micae, Gabriel, và Raphael 29/09
Toà  Thánh Phêrô, Tông Đồ 22/02
Tôma Aquinas, Lmts 28/01
Tôma Tông đồ 3/7
Vincentê Phaolô, Lm (Vinh Sơn) 27/09
~~~~~~~~~~~