Prayer to Saint Paolina Visintainer, patroness of diabetics


St. Paolina, you have suffered much in your life blind with Diabetes.
In heaven, you can see clearly now.
The love of God and the sick enabled you to endure tragedy; your example will forever be our vision.

St. Paolina, ask God to give me the strength to sustain this illness, and to allow my body to produce energy needed to function.
I ask your loving intercession to control my blood sugar and other risk factors, so my body will live and I may live to help others.

St. Paolina, intercede to Our Savior to help the newly diagnosed Diabetics throughout the world so they may have medical and Divine intervention.


Healing Heart of Jesus, cleanse us from all sin to be Reborn in Faith, Hope and External Love.
Amen.

Kinh cầu cùng thánh Paolina Visintainer, bổn mạng bệnh nhân tiểu đường

Lạy thánh Paolina, ngài đã chịu đau khổ nhiều khi bị mù vì bệnh tiểu đường.
Nay ở trên trời, mắt ngài đã thấy rõ.
Tình yêu Thiên Chúa và các bệnh nhân đã giúp ngài chịu đựng; gương sáng của ngài sẽ luôn là nguồn hướng dẫn tầm nhìn của chúng con.

Lạy thánh Paolina, xin cầu cùng Chúa ban cho con sức mạnh để chịu đựng bệnh tật này, và giúp cho thân thể con có được sức mạnh để hoạt động.
Xin phù hộ cho con kiểm soát được lượng đường trong máu và những nguy cơ khác, để thân thể con được sống và con được sống để giúp đỡ kẻ khác.

Lạy thánh Paolina, xin cầu bầu cùng Chúa Cứu Thế phù giúp những người vừa chẩn đoán bệnh tiểu đường khắp thế giới có được sự can thiệp của y khoa và của Thiên Chúa.

Lạy Trái Tim chữa lành của Chúa Giêsu, xin tẩy sạch chúng con khỏi tội lỗi để chúng con được tái sinh trong đức Tin, đức Cậy và đức Mến tỏ lộ ra cho mọi người.
Amen.

Tiểu sử thánh Paolina

Nhũ danh: Amabile Lucia Visintainer
Sinh ngày 16/12/1865 tại làng Vigolo Vattaro,nước Ý, là con thứ hai của ông bà Antonio Napoleone Visintainer and Anna Pianezzer
Sau đó, tháng 9 năm 1875, gần 1/5 dân làng di cư sang tỉnh Santa Catarina, nước Brazil (Ba Tây), Nam Mỹ và lập làng Vigolo, bây giờ là một phần của Nova Trento.
Từ nhỏ đã nổi tiếng đạo đức và bác ái.
Hăng say trong việc dạy giáo lý trẻ em ngay sau khi Rước Lễ Vỡ Lòng lúc 12 tuổi.
Năm 1895, lập dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Congregation of the Little Sisters of the Immaculate Conception)

1938: mắc bệnh tiểu đường, 2 lần giải phẩu: lần đầu, ngón tay giữa và sau đó cánh tay phải bị cắt. Bị mù hoàn toàn trong những tháng cuối đời.

Qua đời ngày 9/7/1942 sau khi thốt lên:
Xin vâng ý Chúa
*/*