Tháng 5 năm 2022
Bụi Sâm Hành Đi Bệnh Viện
Bát Canh Hẹ Kho Chứa Đồ Cũ Chuồng Chim Bồ Câu Chặt Chuối Sáp Con Gái Nhà Quê Bứng Gốc Chuối
Con Thằn Lằn Vườn Chuối Sáp Vũ Đình Dung Xe Đạp Lốp Xe Đạp Hồ Cá, Nhà Yến
Tờ Giấy Bạc 5000 Khúc Củi Gộc Cây Bằng Lăng Tím Chiếc Tàu Dừa Chuyện Đòn Ngồi Bụi Sả Nhà Bên