Tháng 3 năm 2022
Cái Gối
Cây Chuối Sáp ... Cây Chanh Già Thằn Lằn Ho Chuyện Tình Dưa Hấu Một Chuyến Khám Bệnh Chuối Mốc
3 Quả Đu Đủ Xương Cá Phèn Thằng Ba Bụng Con Cắc Ké Con Muỗi Mén Hạt Cơm Nguội
Chuyện Chóng Mặt Chuyện Cây Lúa Vụ 3 Chuyện Củi Đuốc Cây Lá Giang Cún con Mi-xu Nồi Nước Xông
Dứa (Thơm) Quên!!! Mắc Sánh Tiền Tình Cá Đỏ Mang Hột Đu Đủ ... Bìm Bịp ConTháng 3 năm 2022 - Kính thánh GIUSE