CHUYỆN BAO THÓC GIỐNG

Khuya dậy đã 3 giờ mà đầu óc rỗng tuếch chẳng biết chuyện gi kể bèn "sao bổn cũ". Nhưng chuyện cũ cũng chẳng có gì hay ho, chợt thấy bao thóc giống bị chuột khoét ăn đổ ra nền bèn ghi lại đặng giải trí đỡ buồn CHUYỆN HẠT THÓC GIỐNG. Kính gởi quý anh em giải trí...

Từ hôm thu hoạch lúa vụ 8, bà xã đã chạy (tìm mua) thóc giống để trữ vụ tới, là vụ 3 qua 23/10 âm lịch mà nay đã 19. Nghe bà con quãng cáo giống mới của anh Ba Xin SB 57 làm đạt, ăn thơm ngon dẻo...nên đăng ký mua 1 bao từ khi lúa của ảnh còn đứng ngoài đồng, vì "Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống" mà... Mà giống gì bà xã cũng quên tên, chỉ biết đại khái dẻo, thơm, ngon cơm, được giá...lại F1, tức là mới cho xuất đồng vụ đầu... Hạt thóc không tròn cũng chẳng dài, tức là hơi dài lại hơi tròn, vàng, sáng hột, no gạo do không bị sâu bệnh làm lem lép hứa hẹn bội thu...Tính vốn cẩn thận nên bà xã trạng (phơi lại) sơ 1 nắng đoạn giê sạch cho vào bao cất kỹ. Vì bữa trước bán hết lúa để dành ăn, lại mưa suốt không tìm được cái gì bỏ bụng nên chuột đói tấn công bao thóc giống mặc dù có 2 con chó tảo thanh đêm ngày. Thế mà chuột nhắt vẫn liều chết khoét trộm bao thóc giống, đúng là "Bần cùng sinh đạo tặc". Sáng qua gặp tôi đi mở cổng, con nhắt vội trốn vào cửa sắt. Đang khuya giết nhắt sợ làm ồn bèn nói nhỏ với nó: "Hãy đợi đấy! Thế nào cũng có ngày mày bị sa bẫy"... Thấy lúa đổ, thằng cháu nội 2 tuổi sẵn lỗ bao rách, nó moi đổ thêm ra nền bị tôi bắt gặp bèn dặn đừng phá lúa giống của bà nội, để gieo kiếm cơm ăn.

Thằng nhóc lúc láo (nghịch ngợm) đổ thừa chuột moi thóc.giống. Bỗng nghĩ "Ông nào cháu nấy", nó giống mình ngày xưa bèn phì cười rồi dọn thóc rơi vãi và dặn thằng cháu lần sau đừng phá lúa giống của bà nội nữa. Nó miệng dạ nhưng tay vẫn phá bèn phát 1 phát rõ đau vào mông nó. Thế là thằng nhỏ bợ đít khóc, vừa khóc vừa bù lu bù loa méc mẹ nội đánh. Cô nó nghỉ dạy chạy ra dạy thằng cháu bài học vỡ lòng "Phải quấy nên hư" rồi dặn là từ nay đừng phá lúa của nội nữa. Thằng cháu lí nhí dạ 1 tiếng, nhưng sau đó vẫn chứng nào tật nấy. Bấy giờ chợt nhớ kinh Thương Người Có Mười Bốn Mối, ....Thương Linh Hồn Bảy Mối: "Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người- Thứ hai: mở dạy kẻ mê muội- Thứ ba: an ủi kẻ âu lo- Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội- Thứ năm: tha kẻ dể ta-Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta- Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết" mà ngày nay chả còn mấy ai thuộc đặng răn con cháu! Thôi từ nay dạy cháu bằng cách "Thương cho roi cho vọt" để sau này chúng khỏi trách là "Con hư tại mẹ cháu hư tại bà" mà ông nội lại "Mất Dạy" thì khốn!

Để kết thúc chuyện THÓC GIỐNG, tôi xin trích lại lời Chúa của thánh Gioan đoạn 12 câu 24 vừa mới mò ra: "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác"...hihi

23/11/21 NC 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~