Tháng 11 năm 2021


Con Kiến Riện Beri-beri Cái Lạnh 3 Anh Hai Lúa Điện Thoại Di Động
Cây Nấm Mối Bao Thóc Giống Chuyện Thánh Giá Chuyện Cô Vít Chuyện Hôm Qua
Thăm Người Chết Chuyện Nhà Quê Cái Chết Của Rắn Lục Chuyện Hàng Xóm Chuyện Làm Ruộng
Xe Đạp Điện Khoai Mì Truyện Covid Đi Xích Lô 2 Bánh Thuốc Dân Gian
Chuyện Cậu Tôi Chuyện Chú Tôi Cái Bệnh Khôn Nhà Dại Chợ Con Muỗi Cái ...

~~~~~~~~~
Tháng 11 Năm 2021