Tháng 9 năm 2021


Chuyện Con Ruồi Chuyện Test Đứt Tay Cô Gái Chăn Bò Trái Bắp Luộc
Lão Sáu Giảo 2 Lão Sáu Giảo Con Chim Chàng Làng Đôi Dép Tự Chế Chích Ngừa Covid
Chuyện Con Ruồi Cái Răng Rụng Cà Phê Và Giấc Ngủ Đau Răng Xe Đi Bán Bắp
Covid ... Thánh Giá Chóng Mặt Chuyện Phịa ... Cái Khoan 400k
Con Ốc Ma Chuyện Khuya Nay Hàn Xì Chuyện Thằng Lác Chuyện Cống Chuyện Bi
Tay Chân Xịch Cà Que Chém Chuối Lại Chuyện Vịt Bầy Vịt Nhà Tôi Chuyện May


~~~~~~~~~