Tháng 8 năm 2021


Hớt Tóc Thời Covid Trái Thơm Ta (Dứa) Chuyện Ông Táo Nhà Tôi
Hàng Cây Bên Trường Chuyện Cái Thang Cục Kít Thằn Lằn Cỏ Vườn Nhà Tôi (2) Cỏ Vườn Nhà Tôi (1)
Sống Thèm Hơn Chết No Cái Ấm Đun Nước Chuối Sáp Chín Bói Hạt Lúa Xưa Và Nay Con Tò Vò
Giàu Nghèo Cải Bắp Chó Mi-Xa Con Bọ Rầy Chuyện Rau Cỏ
Con Chuột Chết Phong Tỏa Đám Bông Dừa Cạn Sợi Dây Dại Con Chàng Hiu
Cái Bánh Xèo Trái Chùm Bao Giặc Covid Cây Ớt Cái Rế
~~~~~~~~~