Xin cho ý con là ý Chúa

Nhiều khi trong lòng ao ước mạnh mẽ một điều gì đó thì tôi cầu nguyện:
"Lạy Chúa, xin cho ý con là ý Chúa!" Không biết Chúa nghĩ như thế nào nhưng vì là con người nên tôi cứ cầu nguyện theo kiểu ... nhân loại!"

Khi làm tuyên úy tại St. Barnabas Medical Center (1997-2004), một bữa nọ, tôi gặp một phụ nữ vừa đi vừa khóc. Tôi hỏi chị có cần giúp gì không. Chị ấy nức nở nói:
- Ba của con sắp chết. Con không muốn ông ấy chết. Nhưng con lại không dám cầu nguyện như thế, sợ mất lòng Chúa.
Tôi nói:
- Chị cứ cầu nguyện như thế nầy: "Lạy Chúa, xin cho ba con sống, đừng để ba con chết. Nhưng nếu đó là ý Chúa thì con xin vâng."
Thế là chị ấy ra về bằng yên sau khi cám ơn tôi hết lời.
(2013)
~~~~~~~~~~