Tông garage 2 lần

Từ năm 1991-1997, tôi làm cha phó Giáo xứ Our Lady Of Sorrows, South Orange cùng với 2 cha: John Palatsis (+2000) và Peter Funesti (+31/5/2015). Đã hơn 1 lần tôi tung cửa nhà để xe:
1. Lỗi tại tôi!: Bữa nọ, tôi ra lấy xe. Ga-ra có 2 cửa. Cha Funesti đã lấy xe ra nhưng không hạ cửa xuống. Tôi đi vào cửa đó và leo lên xe, nổ máy, sang số de! Rầm! Ngoái lại đàng sau, đít xe tông vào cửa ga-ra! May mà mới bị móp một chút nên bấm nút mở lên được!

2. Lỗi tại người khác!: Lần sau, tôi đang de xe ra được nửa xe thì bỗng nhiên của chạy xuống! Không biết ai ở trong nhà xứ "cắc cớ" bấm nút mở của phía bên xe của tôi. Lại phải sửa cửa lần thứ hai. Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết ai bấm hoặc vô tình hay cố ý! (Cái hộp remote nằm ngay ở cửa sổ nhà xứ ngó ra ga-ra).

Tổng kết: 6 năm ở xứ là thiệt hại 2 lần cánh cửa ga-ra!  (xem hình)

~~~~~~~~~~