Thợ độ

Một trong những đam mê của tôi là ... độ. Độ ở đây có nghĩa là chế hoặc bắt chước làm ra một vật từ những nguyên liệu của một vật khác. Dĩ nhiên vật này phải ít phí tổn hơn "nguyên bản" mà mình bắt chước. Nếu không thì đi ra chợ mua: đỡ tốn công và mất thì giờ.
Với tính ham độ nên cách xử thế cũng có hơi khác và tốt hơn: hư được thì sửa được. Nhiều khi  chính mình hay ai đó làm hư một vật, ngay cả một việc được giao, thì tôi lại tự nhủ: "Hư được thì sửa được!" Thế là bình an trong lòng! Chính vì thế mà khi các cháu nhỏ lên thăm, tôi cứ để chúng nó tự do muốn phá gì thì phá: cái hòn non bộ có phi trường, có bãi cát, có đường xe lửa, có hồ nước ... Sau khi chúng nó về thì tôi sửa sang lại. Nhiều khi lại đẹp hơn trước đó!
Ngay cả trong phạm vi máy tính cũng vậy. Tôi không qua một lớp học vi tính hay thảo chương (programming) nào nhưng từ năm 1987, tôi đã bắt đầu máy mò cái máy Tandy do Radio Shack bán. Sau đó, nhờ cái tính hay "vọc" (thổ ngữ Hà Tĩnh), tôi có thể mua các phần riêng rẽ rồi ráp lại thành máy tính để bàn (desktop), sửa máy tính, và còn viết webpage nữa. Toàn là lấy javascript trên mạng rồi "độ" lại cho hợp nhu cầu.

(2013)

~~~~~~~~~