Lẩm Cẩm: Thẩm Quyền

1. Tại Hoa Kỳ: có một linh mục, không bằng lòng với các bản dịch Kinh Thánh, đã tự ý dịch và sử dụng Phúc Âm trong thánh lễ. Khi được hỏi thì ngài trả lời:

- Không có thẩm quyền nào bắt tôi phải dùng sách của Giáo hội Việt Nam!

2. Có một linh mục khăng khăng dùng Kinh Nguyện Thánh Thể bản dịch cũ vì không thích Đức Giám Mục trưởng ban Phụng Vụ mới!

> Kết luận: Thẩm quyền của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chưa vươn tới các cộng đoàn Công giáo ở ngoài nước.

Chưa ai nghĩ đến việc xin Tòa Thánh một thông tư chỉ định rõ là: bất cứ ai dùng sách phụng vụ tiếng Việt thì cũng phải tuân thủ nhũững điều lệ riêng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra liên quan đến các văn bản phụng vụ.
~~~~~~~~~~~~~