Người ta lấy vì người ta cần!

Mùa Vọng năm 2011. tôi làm cha xứ St. Vincent de Paul, Bayonne, NJ. Người Mỹ có thói quen tốt là hay đem quà Giáng Sinh cho người nghèo trong mùa này.
Hôm đó là ngày Chúa Nhật. Trước thánh lễ, một ông câu nói với tôi:
- Thưa cha, đợi một chút rồi mới bắt đầu. Cha đợi con đưa mấy bao quà này vào phòng thánh, kẻo để ở sát cửa ở đây, dễ mất lắm.

Tôi trả lời:
- Ông cứ yên tâm. Nếu có ai vào lấy thì chắc hẳn họ đang cần. Cứ để họ lấy đi. Đừng đợi đến Giáng Sinh mới phát!

Thế là từ đó về sau ông ấy có vẻ ít "căng thẳng" hơn.

~~~~~~~~~