Nhận xét về bài Mẹ La Vang, ... của nhạc sĩ Trần Ngọc Khánh, Thụy Sĩ

Kính cha Vinh, Bài Lạy Mẹ La Vang hay quá. Đàn lên là thấy núi rừng Tây Nguyên trập trùng rồi.
Hiện nay, bên Khánh đây vẫn còn dư chấn của Covid, làm hạn chế các sinh hoạt, trong đó có các buổi tập hát ca đoàn. Do đó không tập thêm các bài hát mới được.
Hy vọng mau trở lại bình thường. Vào các dịp lễ Đức Mẹ, Tháng Hoa chẳng hạn, bài hát "Mẹ La Vang" rất hợp, sẽ được vang lên.
Bài "Chung Kết Trầu Cau"
Khánh cũng đồng ý rằng không ít bài hát, giữa Pk1 và ĐK rất hợp, nhưng đến các Pk sau đó không còn khớp với ĐK. nữa.  
Cha Vinh soạn lời 2 ĐK rất hay.
Khâm phục bậc đàn anh, học chương trình Pháp, rõ ràng là " tây con" mà văn chương chữ nghĩa Việt rất tuyệt vời.

Thụy Sĩ, 20/11/2022

Email: tranngockhanhsb@gmail.com

~~~~~~~~~